Podmínky webových stránek

Společnost Eurocommunication Prague s.r.o. (obchodní jméno AlexAvia/www.alexavia.com) Vás vítá na webových stánkách, které jsou speciálně vytvořeny pro zjednodušení organizování Vašeho cestování.

Webové stránky www.alexavia.com (dále jen Webové stránky) - to je specializovaný prostředek, který Vám pomůže najít a rezervovat letenky do všech destinací v souladu s moderními pravidly, získat další služby, které jsou nezbytné při cestování,  získat nejnovější cestovní informace.

Názvy "Eurocommunication Prague s.r.o.“ a "Společnost" se vztahují k právnické osobě, která odpovídá za fungování Webových stránek www.alexavia.com, Název „ Klient „ se pak vztahuje k osobě, která používá Webové stránky bezprostředně nebo prostřednictvím vzájemného styku se specialisty Společnosti, a to telefonicky, emailem nebo prostřednictvím jiných prostředků spojení. V této části jsou uváděny podmínky a pravidla (dále jen Smlouva) v jejíchž základě fungují Webové stránky a k jejíchž plnění se zavazuje Klient, který používá Webové stránky.

Jakýkoliv způsob seznámení se s  informacemi, které jsou uváděny na Webových stránkách, představuje úplný souhlas Klienta se stanovenými podmínkami a pravidly. Proto Vám doporučujeme, což je v zájmu Klienta společnosti, aby se pozorně seznámil se všemi body sbírky pravidel, a upozorňujeme, že nesouhlas s jakýmkoliv z nich, pak zbavuje Klienta práva na používání Webových stránek. Body Smlouvy mohou být v jakýkoliv moment a to částečně nebo plně změněny Společností, bez upozornění Klienta. Povinnost být v obraze takových změn jde pouze Klientovi.

Využívání Webových stránek

Klient nese odpovědnost za shodu jim uskutečňované činnosti ve vztahu k normám, které jsou přijaty touto Smlouvou:

  • Využívání Webových stránek je povoleno pouze ve shodě s touto Smlouvou.

  • Využívání Webových stránek je povolenou pouze osobám způsobilým k jednání a osobám způsobilým k právním úkonům, pro odpovídající typy smluv a dohod, které jsou v souladu s aktuálními zákony.

  • Využívání Webových stránek se povoluje pouze osobám starším 18 let.

  • Rezervace služeb pro Klienta, které jsou nabízeny na Webových stránkách, je povolena pouze ve vztahu samotného Klienta nebo ve vztahu jiné fyzické osoby, která je zplnomocněna Klientem, pokud podobná operace není zakázaná zákonem. V tomto případě se Klient zavazuje, že seznámí jím zplnomocněnou osobu se všemi zákonnými informacemi, které se týkají odpovídající rezervaci.

  • V průběhu využívání Webových stránek se Klient zavazuje poskytovat Eurocommunication Prague s.r.o. skutečné a aktuální údaje.

  • Při porušení Smlouvy ze strany Klienta může dojít ke ztrátě Klienta k právu na používání Webových stránek. Společnost má také právo bez vysvětlení příčiny omezit přístup jakékoliv osoby k bázi Webových stránek.

Pravidla používání našeho systému

Postup při rezervaci, platbě a zrušení objednávky na webu alexavia.com (služby pro vyhledávání letenek od většiny leteckých společností).

1. Vyhledání možností letu Zadejte destinaci, o kterou máte zájem, počet osob a termíny cesty a klikněte na tlačítko „Najít“.
2. Z navrhovaných možností vyberte nejpohodlnější možnost Pomocí navigace a filtrů můžete změnit výsledky vyhledávání podle svých přání.
3. Důležité! Pozorně si přečtěte podmínky nabídky konkrétní letecké společnosti: podmínky zrušení a vrácení peněz v souladu s navrhovanou leteckou společností tarifní podmínky přepravy zavazadel a poskytování doplňkových služeb platební podmínky (doba, po kterou pro vás bude vaše objednávka rezervována po potvrzení leteckou společností).
4. Vyberte jednu z navrhovaných možností.
5. Zadejte kontaktní údaje, údaje o cestujících a odsouhlaste rezervační podmínky na webu alexavia.com.
6. Klikněte na tlačítko „Rezervovat“.
7. Pokud bude vaše rezervace úspěšná, obdržíte jedinečné rezervační číslo letecké společnosti (PNR), které slouží jako potvrzení vaší objednávky.
8. Po potvrzení rezervace je potřeba objednávku uhradit do doby uvedené v objednávce kreditní kartou online s odkazem na platební systém nebo bankovním převodem. Na zadanou e-mailovou adresu také obdržíte platební odkaz.
9. Po úspěšné platbě ve stanoveném čase obdržíte během několika minut potvrzení o rezervaci s číslem vaší letenky na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky.
10. Informace o vaší objednávce jsou také dostupné v sekci „Spravovat rezervaci“. Chcete-li získat informace o své objednávce, musíte zadat jedinečné rezervační číslo letecké společnosti (PNR) a také příjmení cestujícího.
Pozor! Pokud vaše objednávka nebude zaplacena v termínu uvedeném v objednávce (časovém limitu), bude vaše objednávka automaticky zrušena.

Storno v tomto případě zdarma.

Platební metody

Online platba bankovní kartou
K platbě akceptujeme karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro
Platba bankovním převodem v eurech a českých korunách

Storno podmínky a podmínky vrácení peněz

Podmínky zrušení a vrácení peněz závisí na konkrétním tarifu letecké společnosti, který jste zvolili při rezervaci.
Při zadávání objednávky si prosím pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky.

V souladu s podmínkami služby mají letecké společnosti několik podmínek pro zrušení vaší objednávky a vrácení platby:

1. Letenka je nezrušitelná a nevratná (nevratné jízdné).
Tato sazba je obvykle levnější než sazby s možností provést změny nebo zrušit rezervaci. Ve všech případech (zrušení objednávky, zpoždění letu, nebo pokud jste zakoupené letenky nevyužili z jiných důvodů) se při výběru tohoto tarifu zaplacená částka nevrací.
Toto pravidlo platí také pro všechny tarify nízkonákladových leteckých společností.

2. Změny nebo zrušení jsou možné za příplatek.

3. Změny nebo zrušení objednávky jsou možné v plné výši a bez doplatku Náklady na změny objednávky jsou uvedeny v pravidlech zvoleného tarifu.

V případě placeného zrušení nebo změny vaší objednávky bude refundace (pokud to může být podle tarifních pravidel) vyplacena do 3 pracovních dnů od obdržení vrácené částky na náš účet od letecké společnosti.
Vrácená částka závisí na podmínkách tarifu příslušné letecké společnosti.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zadávání objednávky nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím sekce „Kontakty“.

Pozor! Nezaplacené objednávky lze kdykoli zrušit bez jakýchkoli poplatků.

Zakázaná činnost

Veškeré údaje, ke kterým má Klient přístup při využívání Webových stránek, jsou chráněny zákonem a nemohou být volně rozšiřovány prostřednictvím kopírování, částečně měněny, uschovávány na elektronických nositelích, publikovány nebo prodávány. K takovým údajům se mezi jiným počítají ceny za služby a zboží, informace o existenci nebo nedostatku služby nebo zboží, jakékoliv části struktury nebo kontent Webové stránky. Výjimkami jsou případy, které jsou speciálně dohodnuté na Webových stránkách (např. právo kopírování informací o získaném zboží nebo služeb).

Kromě tohoto není Klient oprávněn úmyslně provádět rezervování bez plánu vykoupení (např. pro způsobení vlivu na tržní stav služby), využívat v mezích Webových stránek elektronické programy, které by mohly způsobovat vybírání informací, obcházet exiplitní zákazy na využívání robotu (např. captcha), obcházet jakékoliv jiná omezení, ve zřetelné formě vymezené na Web stránce, provádět operace, které ohrožují celistvost Webové stránky, omezující práva správy Webové stránky nebo jiným způsobem narušující fungování Webové stránky, neodpovídající úkolům individuální turistiky (mezi tím neadekvátně velké) rozdělení Webové stránky, vytvářet webové odkazy na naše Webové stránky nebo na jeho pod oddíly, poskytující mozností rezervace nebo získání jakýchkoliv služeb nebo jiných možností. Klient není oprávněn prodat jinému služby, které jsou poskytovány na Webových stránkách, a také využívat jakoukoliv část kontente Webové stránky s komerčním úmyslem. Pro možnost výjimek z uvedených pravidel je Společností umožněna písemná forma odpovídajících povolení.

Pravidla a omezení dodavatele

1. Podmínky pro vrácení plateb za letenky a zaplacené hotelové pokoje
Storno letenky a ubytování, lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce/letecké společnosti u vybraného tarifu.

2. V zájmu Klienta Eurocommunication Prague s.r.o. se doporučuje Klientovi, aby se seznámil s níže uvedeným soupisem doplňujících pravidel a omezení, která jsou přijímána bezprostředně v procesu získávání cestovního zboží a služeb, a také při jiných jednáních Klienta, možností, které jsou poskytovány Webovými stránkami. Klient se zavazuje, že se bude řídit ve všem zákonným pořádkem, který je stanovený dodavatelem služeb norem. Klient se zavazuje včas a v souladu s postupem, který je stanoven zvoleným dodavatelem služeb, platit vybrané nebo zarezervované zboží nebo služby. Porušení Klientem jakéhokoliv z bodů uvedených v normativním souboru dodavatele služeb může vést k použití sankcí a to způsobem zamezení nebo omezení přístupu Klienta k Webovým stránkám, zadržení zaplacených Klientem částek a vystavení pokut vůči Klientovi za účelem kompenzace následků daného narušení, zrušení smlouvy (rezervace).

Deklarace odpovědnosti

Zvláštností fungování Webových stránek neumožňuje Společnosti garantovat absolutní přesnost každého elementu poskytovaných informací. Společnost nenese odpovědnost za nepřesnosti v údajích poskytovaných našimi partnery služeb prodávaných dodavateli zboží (ceny a existence lístků k letecké přepravě, fotografií a popisů hotelů a jízdenek atd.). Přesnost informací o hotelích, které jsou uváděny na Webové stránce, nemůže být garantována Společností a má pouze orientační charakter.

Společnost nenese odpovědnost za chyby v informacích, které jsou poskytovány dodavateli služeb, stejně tak i u jiné informace, která je uváděna na Webové stránce. K odstranění podobných chyb, Eurocommunication Prague s.r.o. má právo provádět změny v nesprávně uváděné informaci, včetně změnit ceny za rezervaci, kterou provádí nebo které bylo provedeno Klientem. Klient má právo odmítnout rezervaci se změněnou cenou a to bez jakýchkoliv sankcí.

Změny údajů o poskytovaných službách a zboží je výsadní právo Eurocommunication Prague s.r.o. a odpovídajících dodavatelů služeb a zboží. Eurocommunication Prague s.r.o. a společnosti – dodavatelé nenesou odpovědnost za nedostatek jakýchkoliv služeb a zboží. Eurocommunication Prague s.r.o. a společnosti dodavatelé neposkytují záruky a nenesou odpovědnost za úplnost a korektnost informací o zboží a službách, chyby elektronických programů, předváděných na Webových stránkách. Společnost nepřistupuje k doporučování jakéhokoliv zboží nebo služeb, které jsou nabízeny na Webových stránkách, její činnost se vztahuje výlučně na poskytování informací. Eurocommunication Prague s.r.o. a společnosti – partneři nenesou odpovědnost v případě, pokud se objeví viry, výzvědné programy a podobné škodlivé elementy. V elektronovém kontente Webových stránek nebo jejich produktů. Společnost Eurocommunication Prague s.r.o. a společnosti - partneři neposkytují žádné záruky Klientovi vztahující se k produktům, službám, elektronických programů i jim odpovídajícím formacím, a také se nevyjadřují ke kvalitě a vztazích k těmto službám a zboží s přáním Klienta.

Společnosti, které poskytují Klientovi služby v turistické oblasti, spolupracují s Eurocommunication Prague s.r.o. na nezávislém základě. Personál Eurocommunication Prague s.r.o. je tvořen výlučně profesionály v oblasti internet-technologie, kteří se zabývají poskytováním informačních služeb. Jako takový, personál Eurocommunication Prague s.r.o. se neúčastní na komerční činnosti, která je spojena s turistickým podnikáním. Za jakékoliv nelegální jednání/ nečinnost společností – partnerů, v procesu poskytování služeb Klientovi, které mají za sebou jakékoliv fyzické, morální nebo ekonomické škody ve vztahu ke Klientovi, nesou odpovědnost výlučně společnosti, které poskytují odpovídající služby. Proto Eurocommunication Prague s.r.o. nemá vztah k procesu uskutečňování letecké přepravy, a proto ne provádí vracení peněz za lístky při neuskutečnění letu nebo jeho zdržení.

Klient bere na sebe plnou odpovědnost za všechny druhy způsobené jemu fyzické, morální a ekonomické škody, jak přímé, tak i nepřímé, ve výsledky při seznámení se s údaji, které jsou poskytovány na Webových stránkách, pojímajíc i případy, když spolupracovníci Společnosti nebo spolupracovníci společností – partnerů předpokládali nebo mohli předpokládat odpovídající škodlivý následek. Klient, mezi jiným, bere na sebe plnou odpovědnost při výběru Webových stránek a jeho oddílů, kritické zhodnocení subjektivní nebo popisované informace, využívání programů nebo internetové grafiky, obsahujících počítačové viry apod..

V jakémkoliv případu, při uznání pohledávky Společnosti nebo jeho partnerů, výše náhrady za způsobenou škodu, nemůže být vyčíslena Klientem. Taktéž tato suma nemůže převyšovat, a to z jedné strany sumu výběru Společnosti, která je placena Klientem v procesu objednávky služby, a z druhé strany, fixovanou částku 100 (sto) dolarů USA nebo její ekvivalent.

Deklarace odpovědnosti a v celku také i pravidla a podmínky využívání Webových stránek, dovolují Klientovi ocenit rizika při rezervaci cestovních služeb. Výklad rozdělení odpovědnosti stran je vždy určována s prioritou Společnosti a jejich poboček a nezávislých partnerů, a to i v případech, kdy daná pravidla a podmínky neobsahují konkrétní úpravy, které by umožňovaly jejich přímé využití ke konkrétnímu případu.

Náhrada

Klient bere na sebe povinnosti zaplatit finanční náhradu stálým zaměstnancům Eurocommunication Prague s.r.o., stejně tak i zaměstnancům společností – partnerů, v případech nároků třetích stran, které vzniknou jako důsledek porušení Klientem této Smlouvy, platného zákonodárství jakéhokoliv státu, nebo jako výsledek používání Webových stránek. V těchto případech je Klient povinen také svědčit ve prospěch výše uvedených zaměstnanců.

Alternativní rozhodování sporů

Vzájemné vztahy mezi Společností a Klientem jsou upraveny zákony a normativními dokumenty České republiky. V případě pokud se objeví nároky vyplývající z činnosti, kterou uskutečňuje Společnosti, Klient má právo ne pouze na ochranu svých zájmů před soudy RF, ale také v mimosoudním rozhodování v odpovídajících strukturách České republiky, mezi jiným i v takových, kde rozhodování se provádí distančně, což umožňuje operativně regulovat a normalizovat internetový trh, když je přihlíženo na výhody internetových – prodejců, internetových – zákazníků a prostředníků.

Dostupné na Webových Stránkách

Na vědomí Klienta je dáno, že Společnost a partneři, kteří spolupracují se Společností, mají výjimečné právo vlastníka k programům, přílohám a jiným elektronickým produktům, které jsou dostupné a stahovatelné na Webových stránkách. Ne pouze elektronické produkty v celku, ale i veškeré elementy programového zabezpečení, takové jako NTML kódy a kontroly Active X, a jim podobné, jsou chráněny mezinárodním autorským právem. Porušení takového práva je posuzováno jako porušení v souladu s porušeními občansko-procesním a trestně – procesních norem a jsou postihována takovými opatřeními, jako jsou soudní sankce, které jsou aplikovány na porušení (např. v případě, kdy dochází k využívání, která nejsou dohodnutá uživatelskými dohodami jako celku nebo části elektronického produktu).

Uživatel, který využívá z Webových stránek elektronický produkt, není oprávněn k používání tohoto produktu za hranicemi odpovídajících oddílů serveru Webových stránek a nese plnou odpovědnost při porušení takového stav.

Autorská a jiná práva Společnosti a partnerů jsou uvedena ve speciálních smlouvách, které jsou integrované v odpovídajících elektronických produktech a upravují vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem konkrétního produktu.

Fakt používání produktu sám o sobě nezbytně potvrzuje souhlas Klienta s ustanoveními smlouvy, které se vztahují k využívanému produktu. V případě neexistence odpovídajícího integrovaného souhlasu v jakémkoliv z elektronických produktů, Klient – uživatel se stává vlastníkem individuálního práva na jeho využívání. Toto právo je tvrdě ohraničené úkolem seznámení se s informací a provádění operací a Webových stránkách Společnosti, tj. odpovídající vlastním záměrům Klienta v mezích činnosti Webových stránek. Uživatel má právo na využívání produktu výlučně v mezích odpovídajících uživatelské dohodě nebo licenci.

Autorské právo a obchodní značky

Webové stránky v celku a veškeré jeho součásti jsou chráněny mezinárodním autorským právem: © 2023 www.alexavia.com

Společnost nenese odpovědnost za některé využívané kontente subjekty práva, které jsou rozdílné od Společnosti. Webové stránky obsahují název společnosti e další prvky, které jsou chráněny autorským právem a patří partnerům Společnosti nebo jiným subjektům práva.

Obecné

Webové stránky jsou spravovány Společnosti Eurocommunication Prague s.r.o. Veškerá pravidla a podmínky, které jsou uvedeny v této Smlouvě, odpovídají zákonodárství České republiky. Veškeré nároky (pretenze) Klienta ve vztahu Webových stránek a Společnosti spadají pod tuto jurisdikci a musí být zaslány k odpovídajícím soudním instancím města Prahy. Nesplnění této podmínky, jako i všech dalších podmínek, které jsou uváděny ve Smlouvě, činí podobné nároky (pretenze) neúčinnými. Smlouva je platná jako celek a také jako souhrn jednotlivých norem, upravujících vztahy mezi Eurocommunication Prague s.r.o. a klientem. Ztráta nebo omezení právní způsobilosti jednoho nebo některého z bodů této Smlouvy se nevztahuje na zbývající body. Jakýkoliv bod Smlouvy a Smlouva v celku jsou nadány vyšší právní silou mezi dokumenty a povinnostmi, které vznikají mezi Klientem a Společností s ohledem na činnost Webových stránek. Žádné ústní nebo písemné ujednání mezi Klientem a Společností neanulují účinnost norem, které jsou stanoveny touto Smlouvou. Pokud jsou Klientem podány soudní nároky, tato smlouva, a také jakákoliv jiná informace o smluvních vztazích Klienta a Společnosti, musí být soudu odpovídající instance poskytnuty mezi doklady, které objasňují stav věci.

Všechna práva vyhrazena.

Obchodní společnost Eurocommunication Prague s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Staré Město
IČ: 03536726
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud Praze
Tel. +420 774 813 836
+420 775 479 734
Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.