Politika konfidentálnosti Eurocommunication Prague s.r.o.

Naše společnost od samého počátku uskutečňování internetové- činnosti, klade zvláštní důraz na bezpečnost procesu rezervace. Informace, kterou Vy předáváte přes naše stránky, může vyvolat zájem internet-podvodníků (osobní údaje, čísla kreditních karet atd.) Eurocommunication Prague s.r.o. vybírá nejlepší z existujících způsobů ochrany Vámi předaných údajů. Při získání přístupu na naše stránky, ale i při jejich používání, je ve Vašem zájmu, i když Vy tím samotným, potvrzujete svůj souhlas s naší politikou bezpečnosti, proto Vám důrazně radíme, abyste se seznámili s opatřeními, která přijímá naše společnost k dosažení tohoto záměru.

Jaké my sbíráme informace

Obecně

Údaje, které uživatel předává při registraci, rezervaci nebo prodeji zboží a služeb na stránkách www.alexavia.com, prochází přes server společnosti Eurocommunication Prague s.r.o. a jsou na něm uchovány. Údaj o celém jménu uživatele, domácí a mobilní telefonní čísla, doručovací adresa a PSČ pošty – vše toto jsou bázové informace, bez kterých není možné provádět většinu operací na naších stránkách. Rezervace a prodej leteckých lístků, a stejně i dalších zboží a služeb jsou uskutečňovaný ve většině případů za pomoci bankovních karet, informace o kterých se ve své podstatě uchovávají na našem serveru. V případech, kdy uživatel poskytuje doplňující informace, jakými jsou dopravní a dietní přání, cenové zájmy a omezení, se na serveru automaticky uchovávají a také tyto informace se zabezpečují s tou samou maximální efektivnosti pro budoucí rezervace uživatele stránek. Doplňující informace jsou fakultativní, jejich poskytování závisí zcela na volbě uživatele, když současně uchovávání bázových informací je nezbytné pro vytvoření účet, rezervace, uvedení do seznamu uživatelů, kteří se zajímají o speciální nabídky, a také pro styk s našimi specialisty.

Údaje pasažérů

Pro pohodlí uskutečnění rezervace údaje o uskutečněných uživatelem transakcí, vytvářejí jeho pasažérský profil, s každým novým nákupem systém poznává uživatele lépe a nabízí mu nejvíce mu výhodné varianty služeb.

Automatické sběr informací

Na naších stránkách je zapojen systém statistického sběru informací o uživatelích, který umožňuje anonymně analyzovat složení návštěvníků na základě údajů o typech zařízení a programového zabezpečení, IP- adresách a uživatelem uváděných informací. Historie pobytu návštěvníků na stránkách se také registruje a systemizuje automaticky. Získané informace umožňují zlepšovat servis stránek a nejlepším způsobem se přizpůsobovat k individuálním požadavkům potřebám každého klienta.

Cookis a alší technická informace

Komfort návštěvníků stránek se zabezpečuje také systémem cookis, které předávají na počítač uživatele jako následek jeh návštěvy těch nebo jiných stránek. Elektronická informace, která je obsahem, je zakódována, pro případ, kdyby se dostala do rukou osob, která mají nekalé úmysly. Tyto soubory umožňují s větší kvalitou a rychle zobrazení stránek na obrazovce uživatele, více operativní reagování stránek na hledané otázky uživatele, a také identifikaci uživatele,, který již vstupoval na stánky dříve a vytvořit svůj individuální profil Veškeré současné prohlížeč dovolují uživatelů, pokud je to jejich přání, vzdát se od předávání cookies na jejich počítače, což však může kriticky ztěžovat seznámení se s informací, provádění transakcí a jiných operací, které jsou jim poskytovány uživatelem stránek, jsou využívány zcela jednoznačně pro zlepšování kvality nabízených cestovních produktů a optimalizace procesu poskytování služeb, tj. v zájmu uživatele. Finalizace procesu získávání uživatelem leteckých lístků a jiného zboží a služeb vyžaduje používání údajů o bankovních kartách. Pro platby přes stránky jsou využívány poskytnuté údaje uživatelem o bankovních kartách. Pro platbu přes stránky jsou využívány ze strany uživatele poskytnuté typ, číslo a kód karty jméno majitele a informace o skončení platnosti. Další druhy informací, které jsou získávány přes automatizovaný systém nebo spolupracovníky při vzájemném bezprostředním jednání s klientem, jsou využívány pro vypracovávání strategie individuální nabídky (služby a zboží, které mohou potencionálně zajímat uživatele, informace o speciálních nabídkách), uskutečňování zpětné komunikace (odpovědi na otázky uživatele), reagování na zájmy uživatelů.

S kým se dělíme o Vaše informace

Osobní údaje uživatele jsou chráněny zákonem, ale můžou byt poskytnuty třetí osobě jenom se souhlasem uživatele nebo dodržováním anonymity. Seznam třetích osob, které mají právo získat podobnou informace je omezen třemi body:

- To jsou zaprvé, naší partneři, služby, kterých, jsou prezentovány na naších vébových stránkách. Ve většině případů, osobní informace, která se poskytují dodavatelům je služba velmi omezená a je potřebná pro dokončení operace. Tak, například, pro rezervace letenky je potřeba sdělit dopravci - dodavateli jméno a číslo dokladu cestujícího. Kontaktní informace uživatele (mail, číslo telefonu) m že byt poskytnuta dodavateli služeb v případě, kdy existují možnosti změnit podobu služby a vyplývající s toho potřebnost poskytnutí uživatelovi o těchto změnách (například, změna hodiny odletu).

- Do druhé kategorii patří naše zastoupení v zahraničí. Toto dovoluje rozšířit škálu služeb, které se poskytují uživateli vébových stránek, zaručiv při tom dodržování všech norem ochrany soukromý informace formulovaných Eurocommunication Prague s.r.o.

  • Taktéž některé statistické informace (např.cestovní preference klientů stránek) může být předána různým komerčním a výzkumným organizacím, avšak v daném případě, požadavek plné anonymity dovoluje zaručit, že těmto organizacím nebude dostupná žádný personální údaj o uživateli stránek, Z druhé strany, takováto informace umožňuje zvýšení kvality poskytovaných servisů.

Ochrana informací

Z naší strany je věnována obzvláštní pozornost na zajištění bezpečnosti personálním údajů a uživateli stránek. Eurocommunication Prague s.r.o. zaručuje svým klientům velmi opatrný vztah k jejich osobním údajům, které jsou předávány přes stránky. Současné systému kódování a ochrany údajů. Které jsou integrovány do elektronického prostředí stránek, neumožňují přístup k údajům uživatele osobám, které by je mohly zneužít, stejně tak jakékoliv osobě, která nemá speciální povolení na obdobnou činnost. Mezi jiným, při návštěvě naších stránek, objem informací prochází v zakódovaným způsobem, využívají se filtry Firewall, a také anti špionské a podobné jim programy, které dovolují zjistit a odrazit útoky podvodníků.

Děti

Provádění rezervace a prodej leteckých lístků a jiného zboží a služeb přes stránky společnosti nezletilými je zakázán. Pokud je přes stránky získána jakákoli informace o nezletilém návštěvníkovi, je mu oznámeno (při využití těchto údajů) o politice společnosti a je navrženo, aby operace byla provedena v přítomnosti zákonných plnoletých zástupců.

Jiné stránky

Uveřejněný zde přehled pravidel jak v celku, tak obdobným způsobem i jeho části, jsou rozšiřovány pouze na stránkách www.alexavia.com

Kontaktujte nás

Odborníci naší bezpečnostní služby jsou oprávněni řešit všechny důležité problémy a potíže pro uživatele.
Chcete-li s nimi komunikovat, použijte následující telefon:
+420 775 479 734
a také část "Kontakty"